Agrobusinessman of Bulgaria 2010

On November 4, 2010, the Minister of Agriculture and Food Dr. Miroslav Naydenov will award the prize „Agrobusinessmen of Bulgaria 2010“ to Eng. Netso Minev, manager of „Zlatex“ LTD. The company is a founding member of the Bulgarian Association of Traders of Agromachinery and actively participates in its activities. This is the third prize „Agrobusinessmen…

БАТА получи висока международна оценка

На 22.07.2010 г. в централния офис на Асоциацията на производителите на земеделска техника в Германия /VDMA/ във Франкфурт бе сключено споразумение за сътрудничество между БАТА и VDMA. Председателят на БАТА г-н Христофор Бунарджиев и Директорът на VDMA г-н Бернд Шерер се споразумяха за съвместни действия в създаване на благоприятни условия за развитие на производството и…

Среща между БАТА и AGRAGEX

На срещата, която се проведе в седалището на БАТА двете асоциации представиха дейността, мисията и задачите, които са заложени в предмета на дйността им, като база за бъдещо ползотворно сътрудничество. Председателят на БАТА Христофор Бунарджиев изложи основните идеи, залегнали в Устава на Асоциацията, дейността на Асоциацията в интерес на членовете й, както и първото издание…

Официално откриване на БАТА АГРО 2010

Слово на г-н Христофор Бунарджиев – председател на УС на БАТА в деня на официалното откриване на БАТА Агро 2010 Уважаеми Г-н Министър Найденов и Уважаеми г-н министър Астрид Гротелюшен, Уважаеми господин Областен управител и Уважаеми професор Танчев – кмет на град Стара Загора Ваши превъзходителства Господа посланици, Уважаеми земеделски производители, Една мечта се превърна…

Управителният съвет на БАТА представи в Министерство на Земеделието състоянието на машинния парк в България

Председателят на Българската асоциация на търговците на агротехника представи в Министерство на земеделието в присъствието на ресорния заместник министър Преслав Борисов и експерти от КТИ състоянието на машинния парк в България и перспективите за развитие на сектора. Данните от експертни проучвания и анализи, които УС на БАТА изложи пред специалистите показват значително изиставане в обновяването…

Позиция на Българската асоциация на търговците на агротехника – БАТА относно стачните действия на гръцките фермери

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ БАТА – Българската Асоциация на търговците на агротехника и Националната Асоциация на зърнопроизводителите В условията на тежката финансова криза и трудности пред българската индустрия неприемливата стачка на гръцките фермери, блокиращи границата на страната ни предизвиква огромни загуби, както в транспорта така и в индустрията. Износът е основния двигател за възстановяване на икономиката ни…

Христофор Бунарджиев бе избран за Председател на Управителния съвет на БАТА

На Общото събрание на членовете на Българската асоциация на търговците на агротехника ( БATA ) , което се проведе на 17.11.2009 год., за Председател на Управителния съвет бе избран г-н Христофор Бунарджиев – Агробизнесмен на България за 2008 год. Това е ново предизвикателство за развитие на браншовата организация, обединяваща над 15 фирми, представляващи най-големите в…