Среща между БАТА и AGRAGEX

На срещата, която се проведе в седалището на БАТА двете асоциации представиха дейността, мисията и задачите, които са заложени в предмета на дйността им, като база за бъдещо ползотворно сътрудничество. Председателят на БАТА Христофор Бунарджиев изложи основните идеи, залегнали в Устава на Асоциацията, дейността на Асоциацията в интерес на членовете й, както и първото издание…