Текущ мандат

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Даниел Минев

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Веселин Генев
Христофор Бунарджиев
Пламен Богоев
Елисавета Маркова

 

Мандат 2015 – 2017  

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Тодор Николов

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Веселин Генев
Георги Прохаски
Марио Лазаров
Недялко Статев

 

Мандат 2013 – 2015

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Веселин Генев

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Тодор Николов
Георги Богоев
Стефан Христов
Станислав Стоянов

 

Мандат 2012 – 2013

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Христофор Бунарджиев

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Елисавета Маркова
Илияна Михайлова
Максим Шварц
Веселин Генев

 

Мандат 2010 – 2011

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Христофор Бунарджиев

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Тодор Николов
Красимир Минев
Иван Попов
Георги Богоев