За БАТА АГРОБългарската асоциация на търговците на агротехника – БАТА АГРО е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на територията на Република България. БАТА АГРО е създадена през 2005 г. и днес обединява най-големите фирми в бранша, които осъществяват 85% от вноса на земеделска техника в страната. БАТА АГРО работи за създаване на съвременни условия за развитието на вноса и продажбата на агротехника и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект. Асоциацията цели създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между вносителите на агротехника в България и техните дистрибутори в страната и активно съдейства на компетентните органи в процеса на вземане на отговорни решения в сектор „Земеделие”.

 

БАТА АГРО е асоциация на фирми, обединени от идеята за модернизация на агро-сектора и извеждането му на челни позиции в българската икономика. Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО е най-мащабният проект на Асоциацията, който постигна безпрецедентен успех още с пъровото си издание през 2010г. През 2011 г. вече се радва на утвърдени позициите в агро сектора, известно като най-голямото и най-доброто специализирано изложение в страната.

 

БАТА АГРО заслужено спечели доверието на хилядите земеделски производители с добра организация, разнообразие на представена земеделска техника и лоялни търговци.