Среща между БАТА и AGRAGEX

На срещата, която се проведе в седалището на БАТА двете асоциации представиха дейността, мисията и задачите, които са заложени в предмета на дйността им, като база за бъдещо ползотворно сътрудничество. Председателят на БАТА Христофор Бунарджиев изложи основните идеи, залегнали в Устава на Асоциацията, дейността на Асоциацията в интерес на членовете й, както и първото издание…

Официално откриване на БАТА АГРО 2010

Слово на г-н Христофор Бунарджиев – председател на УС на БАТА в деня на официалното откриване на БАТА Агро 2010 Уважаеми Г-н Министър Найденов и Уважаеми г-н министър Астрид Гротелюшен, Уважаеми господин Областен управител и Уважаеми професор Танчев – кмет на град Стара Загора Ваши превъзходителства Господа посланици, Уважаеми земеделски производители, Една мечта се превърна…

Управителният съвет на БАТА представи в Министерство на Земеделието състоянието на машинния парк в България

Председателят на Българската асоциация на търговците на агротехника представи в Министерство на земеделието в присъствието на ресорния заместник министър Преслав Борисов и експерти от КТИ състоянието на машинния парк в България и перспективите за развитие на сектора. Данните от експертни проучвания и анализи, които УС на БАТА изложи пред специалистите показват значително изиставане в обновяването…

Позиция на Българската асоциация на търговците на агротехника – БАТА относно стачните действия на гръцките фермери

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ БАТА – Българската Асоциация на търговците на агротехника и Националната Асоциация на зърнопроизводителите В условията на тежката финансова криза и трудности пред българската индустрия неприемливата стачка на гръцките фермери, блокиращи границата на страната ни предизвиква огромни загуби, както в транспорта така и в индустрията. Износът е основния двигател за възстановяване на икономиката ни…

Христофор Бунарджиев бе избран за Председател на Управителния съвет на БАТА

На Общото събрание на членовете на Българската асоциация на търговците на агротехника ( БATA ) , което се проведе на 17.11.2009 год., за Председател на Управителния съвет бе избран г-н Христофор Бунарджиев – Агробизнесмен на България за 2008 год. Това е ново предизвикателство за развитие на браншовата организация, обединяваща над 15 фирми, представляващи най-големите в…