БАТА получи висока международна оценка

На 22.07.2010 г. в централния офис на Асоциацията на производителите на земеделска техника в Германия /VDMA/ във Франкфурт бе сключено споразумение за сътрудничество между БАТА и VDMA. Председателят на БАТА г-н Христофор Бунарджиев и Директорът на VDMA г-н Бернд Шерер се споразумяха за съвместни действия в създаване на благоприятни условия за развитие на производството и…