Беше избран Управителният съвет на БАТА АГРО за 2023-2025 година

На 4 юли 2023 г. се проведе редовно Отчетно-изборно общо събрание на Българска асоциация на търговците на агротехника. Управителният съвет с председател Даниел Минев и състав Пламен Богоев, Елисавета Маркова, Веселин Генев и Христофор Бунарджиев отчете дейността за периода на мандата си 2021-2023 година. Общото събрание на Асоциацията гласува състава на новия Управителния съвет и…