БАТА АГРО стана член на Българско конгресно бюро

Българската асоциация на търговците на агротехника стана член на Сдружение „Българско конгресно бюро – БКБ“. Мисията на „Българското конгресно бюро“ е развитието на събитийната и конгресна индустрия в България чрез стратегическо представяне на специализирани национални и международни пазари на наличната конгресна и изложбена база, специализирани услуги за провеждане на международни конгресни прояви, търговски изложения и…