БАТА АГРО разшири състава си с три нови компании

Интергари България АД, Анимекс ЕООД и ЕТ Статев – Станимир Недялков са новите членове Българска асоциация на търговците на агротехника – БАТА АГРО.   На редовно Общо събрание на асоциацията, състояло се в началото на месец октомври, бяха приети кандидатурите за членство на трите фирми – търговци на земеделска техника. Увеличаването на членския състав на…