Позиция на Българската асоциация на търговците на агротехника – БАТА относно стачните действия на гръцките фермери

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ БАТА – Българската Асоциация на търговците на агротехника и Националната Асоциация на зърнопроизводителите В условията на тежката финансова криза и трудности пред българската индустрия неприемливата стачка на гръцките фермери, блокиращи границата на страната ни предизвиква огромни загуби, както в транспорта така и в индустрията. Износът е основния двигател за възстановяване на икономиката ни…